UNUTKANLIK VE UNUTKANLIKTAN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Yine kendimin düzenlediği Unutkanlık Ölçeği’ nden elde edilen bulgularla deneyimlerimin birleştirildiği bu yapıtın büyük bölümü tamamlanmış olup, genelde çocuklar, gençler ve özellikle yetişkinler için ayrı ayrı çözümlerin üretildiği bölümler eklendikten sonra ( Yapıtın En Önemli Kısımları) yayımlamak için çaba göstereceğim. Çünkü sponsor yıllardır bulamadığım için kendi olanaklarımla dürüst bir yayınevi bulmak ve telif haklarımdaki payımdan az da olsa emeğimin karşılığını alaraki diğer kitaplarımı bastırmayı düşünüyorum.

Uzman Psikolog Halil Türkmen

                                             UNUTKANLIK ÖLÇEĞİ

YÖNERGE: Aşağıda, günlük hayatınızda yaşadığınız  unutkanlıklar ile ilgili cümleler bulacaksınız.    Sizin unutkanlık sorununuzu belirlememe yardımcı olacak bu ölçek, unutma sorunu yaşayıp, yaşamadığınızın derecesini belirlemek için dört “4” seçenekten oluşturuldu. Bu bir sınav değildir. Bu ölçek sonuçları sizinle benim aramda kalacaktır. Bu nedenle soruları çekinmeden ve gizlemeden yanıt veriniz. Her soruyu dikkatlice okuduktan sonra,  durumunuza uygun  olan unutkanlık derecesini belirten seçeneğe, “X” işareti ile işaret koyarak belirleyiniz.


 PSİKOLOG HALİL TÜRKMENASLABAZENSIK, SIKÇOK SIK
  1Günlük kullandığım eşya ve araç gereçlerin yerini  hatırlamıyorum.    
  2Her evden çıkışta bir şeyi açık bıraktığımı yada unuttuğumu düşünüyorum.    
  3Önemli bilgileri “ T.C No, Bankamatik ve internet şifrem vb.” unutuyorum    
  4Yakın akraba ve komşuların adlarını hatırlamada zorlanıyorum.    
  5Öğrendiğim bilgileri veya söylemek istediklerimi; çok çabuk unutuyorum.    
  6Sınavdan önce bildiğim bazı bilgileri, sınavda hatırlamakta güçlük çekiyorum.    
  7Oturduğum yere hangi otobüsün gideceğini ve evimin yerini hatırlamıyorum.    
  8Aile fertlerinin doğum günlerini unutuyorum.    
  9Belirli bir konuda sorulan sorunun yanıtını o an hatırlamasam bile bir süre sonra hatırlıyorum.    
10Son günlerde o kadar unutkan oldum ki “ Aile, sosyal yada iş hayatım vb.”  bu durum; yaşantım olumsuz etkiliyor.    
11Geçmişe ait yaşantılarımı genellikle hatırlamakta zorlanıyorum.    
12Kendime bakımımda “Temizlik, makyaj, tıraş, saç vb.” son günlerde düşüşler olmaktadır.    
13Bazen kim olduğumu, veya nerede olduğumu unuttuğum oluyor.    
14Oturduğum ev yada daire ile ilgili ayrıntılı bilgilere sahibim.    
15Sıklıkla gittiğim yerlerin “ Market, tiyatro, okul, sinema vb.” ayrıntılarını zihnimde canlandırabilirim.    
16Son günlerde günlük iş ve uğraşılarım için daha fazla süre ayırdığımı hissediyorum.    
17Üç yada dört kelime söylenip, kaçını söyleyebilirsin dendiğinde; en az ikisini hatırlarım.    
18Geçmişte bana acı ve sıkıntı veren durumları hep unuturum.    
19Son günlerde dalgınlık yada dikkatsizlik  yaşıyorum.    
20Telefonda duyduğum tanıdık veya arkadaşın, sesinden hatırlarım.    
21Belirli bir konuya dikkat veya konsantre sorunu yaşıyorum.    
22Son birkaç aydır, ” Beslenme yetersizliği, yüksek ateş, akciğer yada sinir sistemi rahatsızlığı, kansızlık, sıkı diyet vb.”  sorunlardan; en az birisini yaşıyorum.    
23Bir kaç saat önce izlediklerimi” TV, Tiyatro, Filim vb.”  hatırlamakta zorlanıyorum .    
24Son  iki yada üç ay içinde daha fazla unutkan olmaya başladım.    
25Birkaç ay içinde psikolojik sorunlardan “Stres, Anksiyete, depresyon vb.” en az birini yaşadım.    
26Okuduğum bir metni, nerede bıraktığımı hatırlamıyorum.    
27Birisi ile konuşurken, yanıt verecek kelime bulmada zorlanıyorum.    
28Alış verişe çıkarken, “ üç dört çeşit alacakta bile” liste yapmayınca, unutuyorum.    
29Önemli buluşmaların, “ Toplantı, randevu, nikah vb.”  saatini unutuyorum.    
30Son birkaç aydır bir işte çalışıyorum. “İşsiz yada iş arıyor iseniz işaretlemeyiniz”    
31Bir şeyi aramaya kalkıyor, sonra neyi aradığımı unutuyorum.    
32Zihinsel yada düşünsel yönden yorgunluk hissediyorum.    
33Dilimin ucuna geleni yada ifade etmek istediğimi bir türlü  söyleyemiyorum.    
34Unutkanlık sorunum, günlük hayatımda sıkıntı yaşamama neden oluyor.    
35Birilerini dinlerken, o an aklımdan geçenleri unutuyorum    
36Uzun süredir unutkanlık sorunu yaşıyorum.    
37Yaş olarak, 15 ile 64 yaşları arasında bir yaştayım.    
38Zihnimde hiçbir bilgi olmadığını “ kafamı bom boş” hissediyorum.    
39Bir şeyi yaptığım halde”  acaba ,yaptım mı ? vb.” tereddüt ediyorum.    
4OGeçmişim yada yaşadığım anıların;  gerçek olduğundan “rüya yada hayal “ kuşku duyuyorum.    
 Psikolog, Psychologıst Halil Türkmen    

Unutkanlık Sorununu:

Unutkanlık hepimizin gündelik ve normal karşılaştığımız, bir sorunudur. Yoğun stres, zihinsel yorgunluk, üst üste gelen psikolojik ve ailevi sorunlar vb. birden çok olumsuz faktörün bir araya gelmesi ve yoğunluğu, unutkanlığa neden olabilir. Bazen isimleri, eşyalarımızın yerini, telefon numaralarını, verdiğiniz sözleri “Sizi ararım demenize rağmen arkadaş yada dostlarınızı aramayı unutmanız gibi”, alış verişe çıkarken yada alışverişte alacaklarımızı unutmanız vb. sorunlar karşısında, kendi kendinize “Ben bugünlerde ne kadar unutkan oldum.” diyebilirsiniz. Aşırı yorgunluk ve iş stresi sonucu, dikkat dağınıklığı ve unutkanlık oluşabilir. Ayrıca kendinize yeterince süre ayırmamanız, sorunların yoğunluğu, sorunlar yeterince ve istendikçe çözememeden kaynaklı olumsuz düşünceleri “Daha doğrusu zihinsel süreçlerdeki yoğunluk” unutkanlık nedenlerindendir.

    Ancak unutkanlıklar “bunama” olarak bilinen “Demans” adlı hastalığın habercisi olabilir. Bu hastalık ileri yaşlarda görüldüğünden, “büyük ihtimalle gençsinizdir. Gençlerde Görülmez” Bu nedenle sizde böyle bir sorun olma olasılığı zayıf olabilir.

Alzheimer hastalığı da, ciddi bellek problemlerine yol açar. Bulgular yavaş başlar ve zaman içerisinde kötüleşir. Başlangıçta basit bir unutkanlık gibi zamanla net düşünce problemleri gösterirler. Her gün yaptıklarınızı, araba kullanmayı, yemek yapmayı, alışveriş yapmayı unutur ve işler zorlaşmaya başlar. Süreç içinde hastalar beslenme ve banyo yapma gibi ihtiyaçları için başkalarına bağımlı hale gelirler.

Yukarda ki rahatsızlıklar zihinsel ” Özellikle öğrenci ada zihinsel çalışma gerektiren işler” ,iş ve yaşam koşullarının yoğunluğu ve sürekliliği oranında sorun oluşturabilir. Kendinize planlamalarınızda mutlaka özel süreler de ayırmalısınız. Kullandığınız bazı ilaçlar ve yan etkileri buna neden olabilir. Ayrıntılı Bilgi: Unutkanlık ve Unutkanlıktan Kurtulma Yöntemleri ( Yapıt 2012 yılından beri basıma hazır, ancak sponsor bulunamadığı için basımı yapılamamıştır. Uzman Psikolog Halil Türkmen Bu Blogum da eklenmeyen makaleleri tavsiyeediyorum.com, doktorlar.com Psikologum1952/blog, uzmanlar.com vb. web sitelerinden erişebilirsiniz.

                                                          UNUTKANLIK ÖLÇEĞİ

                                       GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

İLK TEST-X

Ortanca= N/2=15/2=8. Frekans                                  Ortanca=60

Aritmetik Ortalama=(X’)= Σfx/n                  Aritmetik Ortalama=(X’)=860/15= 57,33

Mod= 63 ve 64                                         Ranj=90-33=57

Sx =15,36

SON TEST-Y

Ortanca=59                                             Aritmetik Ortalama=(Y’)=861/15=57,4=57,4

Mod=177-114,8=62,2                              Ranj=89-33= 56

Sy= 14,7

           Madde Analiz Tablosu Sonuçları: Unutkanlık Ölçeği-Tüm Evren : İlk Test’in Varyansı=S2x=338,5 — Son Test’in Varyansı=S2y=265,69     

KORELASYON:

1-PEARSON Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı:

Gruplanmış ve gruplanmamış ölçümler:

r =0,88099=0,88

r= 0,90,057=0,901=0,90

Sonuç: Tüm Korelasyon Tekniklerinin uygulanması sonucu r= korelasyon katsayısı, 0,90 yani 1.00 e çok yakın değerler almıştır.  
Bu sonuçlarla, test ölçümlerinin güvenirliği kadar, iki test ” değişken” arasında,  sıfır tam yüzde 96 ilişki  “yani doğrusal ve aynı yönde bir ilişki” tespit edilmiştir.

r = 61,469 /61,745974=0,995  

2-Cronbach Alpha =0,998=1,00    

3- SPEARMAN Korelasyon Tekniği: Q=1-0,06=0,94

Korelasyon katsayısının önem denetimi: Hesaplanmış olan korelasyon katsayısının tesadüfi mi yoksa Denetim için kurulan hipotezler H0 : j=0 ; H1 : j ¹ 0 şeklinde  denetimi yapıldı:

Sonuç: Bulunan korelasyon önemlidir ve tesadüfi değildir.(t=11,6, p<.05)  doğrusal ve
 aynı yönde bir ilişki” tespit edilmiştir.
 Unutkanlık Ölçeği’nin 2012″ uygulamalarında ilk ve son test arasındaki KORELASYON Katsayısı
0,98 ile 0,99;  yani 1.00′ a yakın çıkmıştır.

     İLK VE SON TEST SONUÇLARI, Gruplanmış ve gruplanmamış verilerde Betimsel ve İstatistiksel Ölçümlerin sonuçları; ayrı ayrı hesaplamalar yapılarak, UNUTKANLIK ÖLÇEĞİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI YUKARIDA BELİRTİLMİŞTİR.