GENEL BiLGiLER


  HAKKIMDA
  ÖZGECMiS
  ESERLER
  MAKALELER
  E-POSTA
  iLETiSiM
 


KiTAP HAKKINDA


iNDEKS
ÖZET
iLK SÖZ
SUNUS
KiTAP
DOWNLOAD
iLETiSiM
LiNKLER

    
                                SUNUS :

  

 
   
Değerli Okuyucularım...

   GELECEĞİN EĞİTİMİ adını ülkemizde ilk defa kullanarak, yazdığım yapıtımı, 2003 yılında yayımladığım bu siteye de aynı adı verirken; Dünya’da ve Ülkemiz de kalkınmanın gelişmenin ve medeni bir ülke olarak Dünya Ulusunun bir parçasına dönüşümün; ancak Geleceğin Eğitim Sistemi ile gerçekleşe-ceğini 1983-2000 yılları arasında bu yapıtı kaleme alırken vurgulamış olmamdır.
   Çok ileri tarihlerde Türkiye’de iktidara gelen Milli Eğitim Bakanları bu yapıtımın eğitimde, çağdaşlaşmanın gelişmenin, modernleşmenin hatta daha fazla demokratikleşmenin; bilimde, teknoloji de, sanayii de ilerlemenin, devleşmenin, projeler üreterek markalaşmanın önemini vurguladım. Eğitime yapılan yatırımın ürünü gelişme ve kalkınma ile geri dönüt vermekle kalmayacak, üretilen ürünlerin ayrıca çağdaş ülkeler seviyesine gelmemize ve geleceği yakalamamıza hatta gelecekte uzaya açılmaya vesile olacağını anlayacaklardır… Geleceğin Eğitimi uygulamaya geçmediği her gecikmenin bedeli, üretken değil tüketici ve işsiz neslin artmasına vesile olacaktır. Bu koşullarda iş işten geçerek çağın gerisinde kalmaya mahkum olacağız.
   İleri ki tarihlerde belki de, eğitimdeki gelişmelere özel sektör öncülük edecek ve Eğitim Sektörleri, kurum, kuruluşlar sık sık Geleceğin Eğitimi ismini sanki yeni keşfedilmiş ve ülkelerinde yıllarca önce aynı adla bir yapıtın yazıldığından haberli veya habersiz bu adı sürekli ülkelerden ısmarlama alma alışkanlığını sürdüreceklerdir. Belki de bu yapıttaki önerileri, sistemin yapısını dile getirip, projeleri ve bu adı yeniymiş gibi kullanır olacaklardır. Sakın ha sakın!.. Benim projelerimi kullanma hakkı yalnız ülkemizin eğitiminden sorumlu ve yetkili olan MEB ve bu yapıttaki proje ve yapılanmalara inanan çağdaş iktidarlara aittir. Bunlar dışındaki kişi ve kurumların, benden izin almadan GELECEĞİN EĞİTİMİ yeni gündeme geliyormuş ve kendileri getiriyormuş gibi sahiplenmeleri ve tartışmaya açışları beni derinden yaralayıp üzeceği ilgililerce bilinmelidir. Oysa ben bu eseri oluşturduğumda ÜLKEMİZ YALNIZ ÜLKEMİZ İÇİN OLUŞTURDUM. Herhangi bir çıkar gözetmedim. O yıllarda Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine ve MEB’ na yolladım. Eğitim Şur’ası üyeliğimde ilimde ve bölge toplantılarında, panel ve seminerlerde konuşmacı olarak, gündeme getirerek bazı projelerim Şur’a kararlarına eklendi. Tavsiye niteliğinde olan bu projeleri ve önerileri her iktidar işine geldiği kadarından yararlandı. Yıllar öncesinden emekler verilerek yazılmış, GELECEĞİN EĞİTİM adlı bir yapıt varken, yeni arayışlara girmek ve Dünyanın yuvarlak olduğunu yeniden araştırmak, tartışmaya açmak yanılgıların en büyüğünü oluşturmakla kalmayıp, zaman israfı olacaktır.
    Yapıtımdan yararlanırken şu ilke asla göz ardı edilmemelidir. Bir model hiçbir koşulda olduğu gibi alınamaz, yönetim biçimleri, değiştirilmek istenen hedef davranışlar ve nasıl bir geleceğin yetişmesi isteniyor……tüm koşullar dikkate alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
   Yine her ülkenin örf, adet, gelenek, görenek, dini inanç, kül-tür yapısı vb. farklılıkları olduğu için yetiştirilecek yeni nesil-lerin her ülkenin hatta her ilin yapısına, iklim, zenginlik kaynak-ları ve üretim koşulları dikkate alınarak eğitimin yapılandırılma-sı gerektiğini vurguladım.
   İlk bakışta bu yapıtı okuyanlara Atatürkçü Görüş çizgisinde yazılmış izlenimi verebilir ancak ben Atatürklü ilgili sözleri alarak eğitim sisteminin GELECEĞE UYGUN nasıl yapılanması gerektiğini açıklarken; Atatürk’ ün yıllar öncesi Cumhuriyetin ilk yıllarında, vurguladığı eğitimin ülkelerin gelişip, kalkınmasındaki önemini kavramaları için bilinçli olarak vurguladım. Bugün eğitim sistemimizde sorunlar varsa, ülkemiz gelişip kalkınmamışsa, gelişmiş ülkeleri gerilerden takip ediyorsak; bunun tek sorumlusu Siyasi İktidarlar ve Eğitimimize verdikleri önemdir…
    Ülkemizde her iktidara gelen hükümet, (Devlette devamlılık esastır.) Kuralını çiğnemeden ve eğitimi siyasete alet etmeden yalnız ülkenin gelişmesini, çağdaşlaşmasını, üretken ve geleceğe uygun nesiller yetiştirmenin önemini kavrayıp, sezmiş olsalardı. Büyük olasılıkla BUGÜN EĞİTİ SİSTEMİMİZDE SORUNLAR YAŞANMAYACAK VE GELİŞİP, KALKINMIŞ BİR ÜLKE OLACAKTIK… Bu nedenle sürekli ileriyi gören Atatürk’ün bu sözlerine atıfta bulunarak; belki bundan sonraki iktidarlar daha önce eğitim sisteminde yapılan yanlış uygulamalardan geri adım atma erdemini gösterirler. Umudunu taşıyarak vurgulamaları dikkatleri çekmek için yapılanmalar ve projeler arasında, Atatürk’ün ilgili sözlerine bilinçli olarak yer vererek, dikkatleri çekmek istedim.
   Çünkü bir eğitim sisteminin uygulamasına geçilmeden yalnız bugüne uygun çağdaş bireyler değil, 50 yıl 100 yıl hatta geleceğe uygun üretken ve uzman bireyler yetiştirmenin planlanması yapılması olmazsa olmazlarımızdan olmalıdır. Aksi takdirde üretken olmaktan çok dışa bağımlı tüketici toplumuna uyun verimsiz bireyler yetiştiririz ki… Yazık ederiz, ülkemizi ortaçağın karanlığına mahkum ederiz…
    Her yapıt belirli oranda içinde bulunduğu koşullara uygun yanlı olarak yazılabilir. Ancak bu yanlılık bu yapıtın önemli ve ana hatlarını oluşturan bölümlerden yararlanmamak anlamına gelmemelidir. Ben yapıtımın ilk söz veya ön sözde belirtildiği gibi Bu yapıtın bitmediğini bitmeyeceğini…. hep aç susuz kalacağını….eğitimcilerin görüşleri doğrultusunda, oluştu-racakları kurullar, komisyonlarca sürekli çağa uygun geliş-tirilmesine ihtiyaç bulunduğunu sürekli vurguladım.

     


 

Halil TÜRKMEN
Psikolog-Danışman
Rehber Öğretmen


 

YASAL UYARI : Tüm Hakları Kitabın Yazarı
                   Halil TÜRKMEN 'e aittir.       PSiKOLOJiK DANIŞMA-PSiKO TERAPiLER
 

» Psikolojik Rahatsızlıklar  
» Nevrozlar  
» Başarısızlık Nedenleri  
» Hipnoz-Hipnoterapiler  
» Psikoterapiler  
» Kişilik Bozuklukları  
» Kaliteli Eğitim-Rehberlik  
» Psikolojik Ölçme Araçları  
» Kişilik Testleri  
» Bireysel Testler  


 


 Geleceginegitimi©2003-2005
 Design by merihweb.net
 Webmaster devrim türkmen