GENEL BiLGiLER


  HAKKIMDA
  ÖZGECMiS
  ESERLER
  MAKALELER
  E-POSTA
  iLETiSiM
 


KiTAP HAKKINDA


iNDEKS
ÖZET
iLK SÖZ
SUNUS
KiTAP
DOWNLOAD
iLETiSiM
LiNKLER

    
                                     ÖZET :

  

     Okuyacağınız  bu  yapıt da,  ülkelerin  gelişip,
kalkınmasında ve çağdaş dünya ailesi içinde uygar bir ulus olarak  yer  almasında,ülkede verilen eğitimin ne kadar önemli olduğu ve hükümetlerce önemsenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

    Evrende yaşayan her canlı varlığın belirli oranlarda öğrenebildiğinden yola çıkılarak,her insanın doğuştan getirdiği potansiyeli oranında öğrenip,kendini geliştirebileceği;bireylere uygun koşulların oluşturulduğu eğitim ortamlarında her bireyin optimum düzeyde öğrenebileceği,potansiyeli oranında kendini geliştirebileceği, bireye uygun eğitimin nasıl gerçekleşebileceği vurgulanmıştır.

      Eğitilenin insan olması nedeni  ile eğitimde yapılan hatanın telafisi olmayacağı, ürününün tekrar insana döneceği unutulmadan insana gereken önem ve değerin  verilmesi için öğrenci merkezli bir eğitime ihtiyaç bulunduğu;eğiten ve eğitilenlerin oluşturdukları kurallar ve komisyonlar kanalı ile demokratik ve katılımcı bir eğitim yönetimi yapısını  oluşturmaları hedeflenmiştir.

  Çağdaş  bir eğitimin,bugünün insanını yetiştirmekten çok geleceğin insanını yetiştirmeyi amaçlaması,geleceğe uygun planlanması
,programların uygulayan eğitimcilere  oluşturulması,öğrenilen bilgilerin ürünlerinden tüm insanlığın yararlanması ve öğrenci kontenjanlarının ihtiyaçlara uygun belirlenmesi,

     


 


                         »
devamı


uygulama ağırlıklı kaliteli bir eğitim verilmesi  ve her programdan,her derecede mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi sağlanarak,eğitimin üretim amaçlı yapılanmasının  önemine değinilmiştir.

    Eğitim demokratik,çağdaş ve özerk bir yapıya kavuşmasında en büyük engellerden biri olan eğitimin siyasete alet edilmesi ve yetkilileri tek elde toplayan merkeziyetçi hantal bürokratik yapısıdır.

   Bu amaçla eğitim siyasetten arındırılarak yetkiler yörelere devredilerek eğiten ve eğitilenin yönetimine bırakılmalıdır.Program merkezli, ezberci ve kuru bilgi yükleyici, sınav endeksli ve eleyici,bilimsel ve çağdaş olmaktan uzak bir eğitim dizgecine alternatif olarak,öğrenci merkezli,öğrencinin aktif olduğu ve öğrenmenin öğrenilmesinin  gerçekleştiği ve sınavı ortadan kaldırıp yönlendirmenin önerildiği bilimsel,çağdaş ve demokratik bir eğitim dizgeci önerilmiştir.

   Eğitim alanında yıllar süren araştırma,uygulama ve deneyimlerimin ürünü olan bu yapıttan,başta  eğitimcilerin,eğitilenlerin ve tüm okuyucularımın yararlanacağı, onların görüş ve katkıları ile besleneceği ve gelişeceği umudunu taşımaktayım.


 


 Geleceginegitimi©2003-2005
 Design by merihweb.net
 Webmaster devrim türkmen