GENEL BiLGiLER


  HAKKIMDA
  ÖZGECMiS
  ESERLER
  MAKALELER
  E-POSTA
  iLETiSiM
 


KiTAP HAKKINDA


iNDEKS
ÖZET
iLK SÖZ
SUNUS
KiTAP
DOWNLOAD
iLETiSiM
LiNKLER

    
                                iNDEKS :

  

I. BÖLÜM :  

(EĞİTİMİMİZ  VE  EĞİTİM  SİSTEMLERİMİZ)

1
. EĞİTİM SİSTEMİMİZE ELEŞTİRİSEL YAKLAŞIM

2.
GÜNÜMÜZE  KADAR ÜLKEMİZDE UYGULANAN EĞİTİM  DİZGEÇLERİ  (SİSTEMLERİ)
3.
ÖNERİLEN  MODEL  İLE  HALEN  UYGULANAN  MODELİN KARŞILAŞTIRILMASI 


II.BÖLÜM:
   

ÇAĞDAŞ  VE  DEMOKRATİK  EĞİTİMİN TEMELLERİ

1.
GENEL BİLGİLER
2.
EĞİTİMİN ÇAĞDAŞ TEMELLERİ
3.
EĞİTİMİN TEMEL AMAÇLARI


III.BÖLÜM:
   

ÇAĞDAŞ - BİREYSEL  VE  YÖNLENDİRİCİ  EĞİTİM   DİZGECİ  

1. EĞİTİM  SİSTEMİNİN  YAPISI, GENEL İLKELER VE TANIMLAR

A)
ÇAĞDAŞLIK  VE  ÇAĞDAŞ  EĞİTİM
B) DEMOKRATİKLİK  VE  DEMOKRATİK  EĞİTİM

C)
ATATÜRKÇÜLÜK
Ç) YÖRESELLİK
D) BİLİMSELLİK
E) BİREYSELLİK
F) KATILIMCILIK
G) AÇIKLIK-SAYDAMLIK
Ğ) LAİK VE ÖZERK EĞİTİM
H) İHTİYAÇLARA  UYGUNLUK
I)  ÜRETKENLİK VE  YARARLILIK
İ)  SÜREKLİLİK  VE  SÜREKLİ  YENİLEYİCİLİK
J) HER  YERDE  VE  HER  ZAMAN  KARMA   EĞİTİM
K) SORUN  ÇÖZÜCÜLÜK
L) MÜKEMMELİ  HEDEFLEME VE  YAKALAMA
M) ÇOK  AMAÇLILIK
N) ÇOK   PROGRAMLILIK
O) PROGRAM  DEĞİL, ÖĞRENCİ  MERKEZLİLİK
Ö) GELİŞİM  ÖZELLİKLERİNE  UYGUNLUK

P)
SÜREKLİ  DEĞİŞİMCİLİK  VE  GELİŞMECİLİK
R)
BİRLİK-GENELLİK  VE  DEVAMLILIK
S)
GÖNÜLLÜLÜK  VE  PAYLAŞIMCILIK
Ş)
ARAŞTIRICILIK  VE  SORGULAYICILIK
T) PLANLILIK
U)
YETKİ  DEVRİ  VE  İŞBİRLİĞİ
Ü) EKİP  ÇALIŞMASI ve KOORDİNASYON
V)
KALİTE  VE  VERİMLİLİK
Y)
ÇALIŞANLARIN  MUTLULUĞU  VE  İŞ DOYUMU
Z)  FIRSAT EŞİTLİĞİNE UYGUNLUK
W)
TÜRK  DİLİNİN  GELİŞTİRİLMESİ  VE  ZORUNLULUĞU
X)  ELEYİCİLİK  DEĞİL , YÖNLENDİRİCİLİK

A-  ORTAÖĞRETİM -  LİSE TÜRLERİ
1.
Çok Programlı  Liseler. (Akademik başarı - ağırlıklı not ortalaması)
2.
Çok  Programlı  Mesleki  ve Teknik Liseler. ( İlgi, yetenek ve değerler)
3.
İşe, Hayata  Hazırlayıcı  Liseler.  ( Çok  amaçlı, işe  ve  yaşama hazırlayıcı  Programlar )

B- YÖNLENDİRME
1.
EĞİTİM KOMPLEKSLERİ- KURUMLAR, KAMPUSLAR VE  BİRİMLER
2. EĞİTİM  KOMPLEKSLERİNİN  OLUŞUMU

3.
YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ VE İŞLEVLERİ
4. YÖNETİM  VE  DENETİM  BİRİMLERİ

A- MERKEZİ YÖNETİM  ve DENETİM BİRİMLERİ
I-
  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ
II-
MERKEZİ YÖNETİM ÜST KURULLARI 

1. Merkezi  Yönetim Koordinasyon  Üst  Kurulu
2.
Milli Eğitim  Bakanlığı Koordinasyon Üst  Kurulu
3.
Eğitim  Kompleksleri  Üst  Kurulu
4.
Merkezi  Denetim  Üst  Kurulu 


                         »
devamı

 
III.BÖLÜMÜN DEVAMI:

B- YÖRE- TAŞRA YÖNETİM  ve DENETİM BİRİMLERİ     
 

1.
Yöre - Taşra – İl  Yönetimi

2.
Yöre - Taşra – İl  Eğitim  Üst  Kurulu
3.
Yöre – Taşra – İl  Denetim  Üst  Kurulu


C- EĞİTİM  KOMPLEKSİ  YÖNETİM  ve DENETİM BİRİMLERİ    

I- EĞİTİM  KOMPLEKSİNE BAĞLI KURULLAR;

1.
Eğitim Kompleksi  Üst  Kurulu

2.
Eğitim Kompleksi Yönetim Kurulu
3.
Kampus Okul Yönetim Kurulu
4.
Araştırma ve Geliştirme Kurulu
5.
Rehberlik ve Denetim Koordinasyon Kurulu
6.
Rehberlik ve Denetim Kurulu
7.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kurulu
8.
Eğitimin Değerlendirilmesi Kurulu
9.
Eğitimin Finansmanı Kurulu
10.
Sağlık Kurulu
11.
Öğretim Görevlileri ve Öğretmenler Kurulu
12.
Bölüm-Bilim Dalı Zümre Başkanları Kurulları
13.
Bölüm- Bilim Dalı Zümre Kurulları
14. Okul Öğrenci Birliği Kurulu
15.
Okul Aile Birliği Kurulu
16.
Diğer Personeller Kurulu

II. EĞİTİM-ÖĞRETİM  KURUMLARI, KAMPUSLAR, OKULLAR;

a)
Okul Öncesi Eğitim

b)
İlköğretim
c)Ortaöğretim
d)
Yükseköğretim
e)
Ailelerin  Eğitimi
f) Yaygın Eğitim (Her Zaman Her Yerde Eğitim)

III. KOMİSYONLAR


IV.BÖLÜM:


EĞİTİM   KOMPLEKSİNE   BAĞLI BİRİMLER VE MERKEZLER;

1. BAĞLI  BİRİMLER  VE  MERKEZLER
2.
PSİKOLOJİK  DANIŞMA -  REHBERLİK
3.
REHBERLİK- TEFTİŞ  VE DENETİM


V
.BÖLÜM:

1.
PROGRAMLAR ( Ders   Programları )

2.
PERSONELİN  GÖREV, YETKİ  VE  SORUMLULUKLARI
3. EĞİTİM  YÖNTEM   VE  TEKNİKLERİ                                    
4.
EĞİTİM    MATERYALLERİ   ARAÇ – GEREÇLER
5.
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME  VE  ARGE  ÇALIŞMALARI
6.
ÖĞRENCİNİN  ROLÜ  VE  KATILIMI
7.
DİSİPLİN,  ÖDÜLLER  VE  CEZALAR
8.
İŞLETMELERDE  EĞİTİM - UYGULAMALI  EĞİTİM

V
I.BÖLÜM:

1.
HİZMET-İÇİ  EĞİTİMLER
2.
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME   VE  NİTELİĞİ       
3.
BİLGİ- İLETİŞİM VE  ÇAĞDAŞ TEKNOLOJİLERDEN  YARARLANMAK
4.
EĞİTİMİN  FİNANSMANI 


 


 Geleceginegitimi©2003-2005
 Design by merihweb.net
 Webmaster devrim türkmen